archiwum etykiety: znany lekarz


Znany lekarz z zespołem diagnostów oferuje nową jakość obsługi Pacjentów.

Znany lekarz prof. zw. dr hab. n. med. Kazimierz A. Wardyn wraz z zespołem wybitnych i doświadczonych klinicystów otworzył Ośrodek Diagnostyki i Informacji Medycznej – Noble Medicine w Warszawie

Noble Medicine wyróżnia się spośród innych placówek medycznych wysoką jakością obsługi pacjentów, która przejawia się przede wszystkim w szczególnym zaangażowaniu lekarzy w leczenie pacjenta. Niezależnie od rodzaju schorzenia, z którym zgłasza się pacjent, zawsze traktowany jest z najwyższa uwagą lekarza. Zaangażowanie lekarzy specjalistów z Noble Medicine, to czas, który poświęca się Pacjentowi (konsultacje trwają standardowo godzinę). Szeroko zakrojona i trafna diagnostyka oraz ukierunkowane leczenie w życzliwej atmosferze mają doprowadzić do jak najszybszego wyleczenia pacjenta. W trudnych schorzeniach, nietypowych objawach zwoływane sa konsylia lekarskie najlepszych specjalistów.

Lekarze Noble Medicine to wybitni profesorowie diagności , lekarze wielu specjalizacji wśród, których znajduje się: neurolog, nefrolog, pediatra, okulista, chirurg, otolaryngolog, diabetolog, hepatolog, lekarze chorób wewnętrznych i inni.

Bazując na wzajemnym zaufaniu i wiedzy będą świadczyć opiekę medyczną na najwyższym poziomie, dorównującym zagranicznym placówkom.

Do dyspozycji pacjentów oddane są: trzy gabinety lekarskie, pracownia USG oraz gabinet zabiegowy przy ul. Bagno 2D w Warszawie.

Prof. zw. dr hab. n. med. Kazimierz Wardyn jest doświadczonym specjalistą w zakresie Chorób Wewnętrznych, medycyny rodzinnej oraz nefrologiem. Od wielu lat pracuje jako kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej i Oddziału Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM w Warszawie, ponad to jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej. To autor wielu prac naukowych, prelegent licznych konwentów medycznych. Do szczególnych zainteresowań Prof. Wardyna zalicza się wczesne rozpoznawanie i leczenie pierwotnych układowych chorób naczyń ze szczególnym uwzględnieniem ziarniniaka Wegnera. Od 2014 roku Prezes Zarządu Ośrodka Diagnostyki i Informacji Medycznej – Noble Medicine przy ul. Bagno 2D.


Drukowanie 3D przyszłością medycyny – mówi znany lekarz

Drukowanie trójwymiarowe od kilku lat wykorzystuje się w produkcji części maszyn, elementów biżuterii, a nawet wyrobów cukierniczych. Również i medycyna może z użytkowania tej innowacyjnej technologii czerpać zaskakujące korzyści.

Początkowo drukarek 3D w każdej z powyższych dziedzin używano do tworzenia prototypów. Maszyny stały się dużym ułatwieniem dla designerów, którzy po zaprojektowaniu modelu w programie, mogli za kilka godzin trzymać go w rękach. Profity pojawiły się i w medycynie, gdy przy pomocy drukarek trójwymiarowych tworzono modele kości i stawów, odwzorowujące wyniki badań tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Urządzenia pomocne są również w szkoleniach oraz planowaniu różnego rodzaju operacji, a korzystać z innowacyjnej drukarki chciałby niejeden znany lekarz. Najbardziej zaawansowane drukarki tego typu wytwarzają w chwili obecnej nie tylko prototypy, lecz również finalne, przeznaczone do użytkowania produkty.

A w świecie medycyny technologia trójwymiarowego druku przynosi spektakularne osiągnięcia. Profesor Anthony Atala przekonał się o tym już ok. 10 lat temu. Jako prekursor wykorzystania druku 3D do kreowania żywych części organizmu, wytworzył m.in. pracujące tkanki mięśniowe oraz całe narządy. Takie, jak mysia nerka z komórek macierzystych, które szybko się pomnażając, wspomagają efekt druku. Znany lekarz nie jest obecnie jedynym wykorzystującym tę technologię specjalistą. „Wydrukowana” przez amerykańską firmę Organovo wątroba funkcjonowała samodzielnie przez kilka dni. W trakcie drugiej próby, przy obłożeniu specjalną tkanką, przeżyła do 40. Druk żywych komórek określany jest mianem bioprintingu, a możliwości, jakie daje – potencjalną trampoliną do wkroczenia w medycynę nowej ery. Sprzęt do wydruku żywych narządów wyposażono w dwie głowice: jedną do podawania kolejnych komórek, drugą do nanoszenia na nie spoiwa (rolę tę pełni hydrożel bądź kolagen). Trwałość narządu zapewnia fakt, że kolejne warstwy komórek spajają się z nim niezwykle szybko. W przypadku tradycyjnej technologii, część obumierała w trakcie tworzenia organu.

Póki co, najnowsza technologia warta jest krocie. Koszt tworzącej z materiałów sterylnych drukarki do wykorzystania medycznego zaczyna się od pół miliona złotych. W przypadku tej drukującej narządy: w miarę udoskonalania technologii, cena wciąż rośnie. Ciekawe, czy o zakupienie jej na użytek którejś z polskich klinik pokusi się znany lekarz?


Znany lekarz – Zbigniew Lew-Starowicz – poznajcie najlepszego lekarza

Zbigniew Lew-Starowicz to

znany lekarz

? Znany na pewno, ale większość nie kojarzy profesora z zawodem lekarza. Jeśli jednak szukamy znanych medyków, to na pewno Zbigniew Lew-Starowicz to znany lekarz.

Znany lekarz

– z czego? Z prac nad polską seksualnością i relacjami w związkach.

 

Zbigniew Lew-Starowicz to najbardziej znany psychiatra i seksuolog w Polsce. Ten

znany lekarz

– bo psychiatra i seksuolog to lekarz, w przeciwieństwie do psychologa – ma wielkie osiągnięcia w kształtowaniu polskiej seksualności. Dzięki swoim osiągnięciom naukowym i sukcesom zawodowym, został mianowany krajowym konsultantem w tej dziedzinie.

 

Lew-Starowicz to zdecydowanie

znany lekarz

. Prowadzi własną przychodnię, gdzie zgłaszają się pacjenci z problemami z zakresu seksuologii, czy psychiatrii. Pomoc jest wielopoziomowa, gdyż profesor jest także psychoterapeutą, a to znaczy, że nie proponuje jedynie rozwiązań farmakologicznych, jak uczyniłby to lekarz psychiatra bez wykształcenia w dziedzinie psychoterapii.

 

Profesor ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień doktora uzyskał z seksuologii właśnie, a habilitację z psychiatrii.

 

Z zakresu działalności zawodowej, Zbigniew Lew-Starowicz był także dyrektorem Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie a obecnie jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

 

Jeśli chodzi o “edukację seksualną” Polaków, ten już wtedy

znany lekarz

był w latach 90. ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie edukacji seksualnej oraz liderem programu edukacji seksualnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Już wtedy rozpoczął i działa na tym stanowisku do dziś, pracę krajowego specjalisty z zakresu seksuologii.

Do naszych najbardziej zapamiętanych i najbardziej pomocnych publikacji prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza zaliczamy:

 • O seksie, partnerstwie i obyczajach
 • O rozkoszy
 • Pan od seksu
 • Pitawal erotyczny
 • Problemy z seksem
 • Przemoc seksualna
 • Przysposobienie do życia w rodzinie
 • Rozwój seksualny młodzieży klas V-VI, w: Podręcznik metodyczny do katechezy religii katolickie
 • Seks dla każdego
 • Seks dojrzały
 • Seks kontrowersyjny

Ale oczywiście to tylko nasza subiektywna ocena.