archiwum etykiety: lekarze specjaliści


Leczenie tętniaka mózgu

Tętniak mózgu to można powiedzieć podstępny i cichy zabójca. Dlaczego? Otóż większość tętniaków nie daje żadnych objawów, większość  z nich wykrywana jest podczas rutynowych badań lub przypadkowo podczas diagnostyki obrazowej mózgu. Najczęściej lekarze specjaliści wykrywają go podczas nowoczesnych badań takich jak: angiografia rezonansu magnetycznego oraz wielorzędowa tomografia komputerowa w badaniach radiologicznych. Czym jest tętniak mózgu (a raczej tętniaki, ponieważ zazwyczaj jest ich kilka w obrębie tętnic mózgu)? To choroba wrodzona lub powstająca w wyniku patologii budowy ścian tętnic, jest to niejako wybrzuszenie na fragmencie ściany tętnicy mózgu.

Tętniaki na ogół ujawniane są u osób w wieku 30-60 lat,  nieco częściej u kobiet niz u mężczyzn. Etiologia choroby nie jest jasna, a objawy niestety nie są jednoznaczne, często pomijane, dlatego tak trudno jest zdianozować tętniaka mózgu w zwykłym wywiadzie lekarskim. Objawy tętniaka mózgu to:

 • poszerzenie jednej z źrenic,
 • bóle głowy (jeśli jest to tętniak krwawiący objawem jest bardzo silny ból głowy oraz  podczas krwawienia może dojśc do utraty  przytomności)
 • opadanie powieki
 • podwójne widzenie
 • oraz ogólne pogorszenie ostrości wzroku

Niestety najczęsciej pacjenci dowiadują się o chorobie, kiedy dochodzi do krwawienia podpajęcznego lub śródmózgowego (pęknięcie tętniaka). Objawia się to silnym bólem głowy, sztywnością karku, wymiotami czy też światłowstrętem. Nawet w niektórych przypadkach następuje krótkotrwała utrata przytomności, niedowład kończyn, zaburzenia mowy, a w szczególnie dramatycznych przypadkach śpiączka lub śmierć pacjenta.

Po pierwszych objawach należy je jaknajszybciej zdiagnozować u lekarza specjalisty. Diagostyką i leczniem tętniaków zajmuje się neurochirurg.  Specjalista radiolog wykonuje badania takie jak:

 • angiografia tomografii komputerowej
 • angiografia rezonansu magnetycznego.

Diagnozę stawia neurochirurg w porozumieniu z radiologiem, który wykonuje wcześniejsze badania.

W celu diagnostyki i leczenia tętniaków dobrze jest udać się do sprawdzonego lekarza, cieszącego się uznaniem wśród pacjentów. W Warszawie takim specjalista jest na przykład prof. Andrzej Marchel, którego opinie potwierdzają, że jest to lekarz z ogromnym doświadczeniem w sprawie operacyjnego leczenia tętniaka.

Duża część pacjentów trafia do szpitala w stanie nieprzytomnym, w wyniku krwawienia. Dlatego lekarze po wcześniejszej diagnostyce, przede wszystkim przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej, która określa dynamikę skurczu naczyniowego, decydują o leczeniu przeciwskurczowym. Często lekarze podejmują decyzję o leczeniu sami bez udziału pacjenta, który jest nieprzytomny, ale działać trzeba w takich przypadkach jak najszybciej.

W leczeniu tętniaków mózgu można zastosować  takie metody jak:

 • neurochirurgiczne klipsowanie
 • embolizacja

Jednak sposób leczenie ustala zespół diagnostyczny, który bierze po uwagę wiele czynników jak wielkość czy też położenie tętniaka.

W leczeniu neurochirurgicznym stosuje się wyłączenie tętniaka z układu krążenia. Operacja tak trwa kilka godzin i wykonuje się ją w znieczuleniu ogólnym pacjenta. Póżniej pacjent przechodzi hospitalizację.

Natomiast w leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaka mózgu stosuje się również wyłączenie tętniaka z układu krążenia wypełniając go specjalną spiralą platynową. Jest to bardzo skomplikowana a jednocześnie nowoczesna metoda, która powoduje małoinwazyjne zamknięcie tętniaków. Hospitalizacja zwykle trwa krócej w porównaniu do klasycznego zabiegu neurochirurgicznego, ale zawsze zależy od stanu pacjenta.


Lekarze specjaliści są bezradni: kolejki coraz dłuższe

Jak donosi raport Barometr WHC Fundacji Watch Health Care średni czas oczekiwania na tzw. “gawarantowane” świadczenia zdrowotne w Polsce wynisi 2, 7 miesiąca.  Zatem chorzy wciąż mają trudności w dostaniu się na diagnostykę swoich dolegliwości, lekarze specjaliści są bezradni. Pacjenci napotykają ograniczenia w dostępie do leczenia właściwie wszystkich specjalizacji: zarówno lekarze specjaliści nerfolodzy, jak i lekarze specjaliści urolodzy a także ortodonci nie mają możliwości zapisywać pacjentów na bieżąco. Opieka medyczna nie wygląda u nas najlepiej.

Najdłuższa kolejka ustawia się obecnie do lekarzy stomatologów (11, 2 miesiąca), która nieoczekiwanie wyprzedziła ortopedię i traumatologię narządu ruchu, do których do tej pory ustawiały się najdłuższe kolejki w placówkach medycznych. Na tak długi czas oczekiwania wpłynęły kolejki do ortodontów (15,5 miesiąca!), którzy oferują 8-latkom leczenie wad zgryzu ruchomymi aparatami ortodontycznymi. Lekarze specjaliści ortopedzi oraz traumatolodzy narządu ruchu zauważają, że wydłużenie kolejki przed ich gabinetami spowodowane jest długimi ogonkami na zabiegiendoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Lekarze specjaliści ortodonci  odnotowują o 4 miesiące dłuższe kolejki w oczekiwaniu na diagnostykę swoich pacjentów w porównaniu z poprzdnim okresem badawczym.

Do najgorzej dostępnych specjalistów zaliczyć można angiologów oraz endokrynologów, do których trzeba czekać odpowiednio 7,7 i 6,5 mies.

Specjalistami, do których dostęp jest znacznie ograniczony (czas oczekiwania powyżej 3 mies.) są również:

 • alergolodzy,
 • hematolodzy,
 • hepatolodzy,
 • kardiolodzy,
 • kardiolodzy dziecięcy,
 • neurochirurdzy.

Specjaliści, do których czas oczekiwania jest najkrótszy (poniżej dwóch tygodni), to:

 • chirurdzy,
 • dermatolodzy,
 • neonatolodzy,
 • onkolodzy.

W otolaryngologi również wydłużył się czas oczekiwania na realizację świadczeń, wynosi on obecnie 5,2 miesiąca, podczas gdy na początku roku wynosił on 4 miesiące, ale i tak tendencja jest malejąca porównując analogiczny okres w zeszłym roku.

Natomiast lekarze specjaliści neonatologii mogą zapisac pacjentów z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Raport Barometr WHC dostarcza pozytywnych informacji dla pacjentów psychiatrii, urologii, czy  neurologii, gdzie lekarze specjaliści mogą  dużo szybciej zapisać swoich pacjentów na wizytę. Lekarze specjaliści psychiatrii – z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, lekarze specjaliści urologii i neurologii – 1,5 miesiąca. Największy wpływ na skrócenie czasu oczekiwania w neurologii miało zwiększenie dostępności do badania bezdechu śródsennego u 45-letniego mężczyzny. W obrębie tego świadczenia odnotowano 4,5 mies. skrócenie kolejki w porównaniu do początku roku.

Dobre wiadomości dotyczą pacjentów takich specjalizacji, jak:

 • alergologia,
 • chirurgia dziecięca,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • chirurgia plastyczna,
 • chirurgia szczękowo-twarzowa,
 • choroby zakaźne,
 • diabetologia,
 • endokrynologia,
 • gastroenterologia,
 • ginekologia onkologiczna,
 • medycyna paliatywna,
 • nefrologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia,
 • otolaryngologia dziecięca,
 • położnictwo i ginekologia,
 • radioterapia onkologiczna,
 • reumatologia,
 • urologia dziecięca.

W wyżej wymienionych spacjalizacjach  czas oczekiwania na wizytę, diagnostyke i leczenie nie zmienił się w porówaniu do poprzedniego okresu badawczego. Za brak zmian uznano zmianę na poziomie ±0,3 miesiąca.

Dane na podstawie czerwca i lipca b.r.


Znany lekarz – Zbigniew Lew-Starowicz – poznajcie najlepszego lekarza

Zbigniew Lew-Starowicz to

znany lekarz

? Znany na pewno, ale większość nie kojarzy profesora z zawodem lekarza. Jeśli jednak szukamy znanych medyków, to na pewno Zbigniew Lew-Starowicz to znany lekarz.

Znany lekarz

– z czego? Z prac nad polską seksualnością i relacjami w związkach.

 

Zbigniew Lew-Starowicz to najbardziej znany psychiatra i seksuolog w Polsce. Ten

znany lekarz

– bo psychiatra i seksuolog to lekarz, w przeciwieństwie do psychologa – ma wielkie osiągnięcia w kształtowaniu polskiej seksualności. Dzięki swoim osiągnięciom naukowym i sukcesom zawodowym, został mianowany krajowym konsultantem w tej dziedzinie.

 

Lew-Starowicz to zdecydowanie

znany lekarz

. Prowadzi własną przychodnię, gdzie zgłaszają się pacjenci z problemami z zakresu seksuologii, czy psychiatrii. Pomoc jest wielopoziomowa, gdyż profesor jest także psychoterapeutą, a to znaczy, że nie proponuje jedynie rozwiązań farmakologicznych, jak uczyniłby to lekarz psychiatra bez wykształcenia w dziedzinie psychoterapii.

 

Profesor ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień doktora uzyskał z seksuologii właśnie, a habilitację z psychiatrii.

 

Z zakresu działalności zawodowej, Zbigniew Lew-Starowicz był także dyrektorem Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie a obecnie jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

 

Jeśli chodzi o “edukację seksualną” Polaków, ten już wtedy

znany lekarz

był w latach 90. ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie edukacji seksualnej oraz liderem programu edukacji seksualnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Już wtedy rozpoczął i działa na tym stanowisku do dziś, pracę krajowego specjalisty z zakresu seksuologii.

Do naszych najbardziej zapamiętanych i najbardziej pomocnych publikacji prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza zaliczamy:

 • O seksie, partnerstwie i obyczajach
 • O rozkoszy
 • Pan od seksu
 • Pitawal erotyczny
 • Problemy z seksem
 • Przemoc seksualna
 • Przysposobienie do życia w rodzinie
 • Rozwój seksualny młodzieży klas V-VI, w: Podręcznik metodyczny do katechezy religii katolickie
 • Seks dla każdego
 • Seks dojrzały
 • Seks kontrowersyjny

Ale oczywiście to tylko nasza subiektywna ocena.