Rynek prywatnej opieki w Polsce


Prywatna opieka medyczna zyskuje na popularności wśród Polaków. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w tym, że publiczna opieka medyczna nadal pozostawia wiele do życzenia. Przedłużające się kolejki do specjalistów zmuszają Polaków do korzystania z prywatnych gabinetów.

Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w 2013 roku wzrosła o 4,6% względem poprzedniego roku i wynosiła 35,4 mld złotych. Szacuje się, że wzrostowy trend utrzyma się i w 2016 roku wartość rynku przekroczy nawet 40 miliardów złotych. W kolejnych latach możemy spodziewać się wzrostu w tempie około 5,7%, dzięki dobrej sytuacji ekonomicznej w naszym kraju.

Opieka medyczna jeszcze niedawno opierała się na państwowej ochronie zdrowia. Dzisiaj, to prywatna opieka medyczna zyskuje na popularności i zdobywa zaufanie pacjentów. Wszystko wskazuje na to, że prywatne pieniądze coraz częściej będą wydawane na służbę zdrowia. Prywatna opieka medyczna jest usługą, na którą w większej mierze będą przeznaczane wydatki prywatne. Jest to związane z tym, że w prognozowanym okresie 2014-2018 wydatki prywatne wzrosną średnio o 5,7% rocznie. Opieka medyczna jest zdaje się najważniejszą funkcją państwa, jednak coraz częściej to placówki prywatne zapewniają tego rodzaju usługi.

Natomiast obecnie w zdecydowanej większości chorób określanych obecnie jako rzadkie, brakuje skutecznych leków. Pacjenci potrzebują pomocy w postaci specjalistycznych ośrodków zajmujących się specyficznymi schorzeniami. Brakuje dobrze postawionych diagnoz, ukierunkowanego leczenia. Pacjenci z rzadkimi chorobami nie maja tak jak inni pacjenci dostepu do nowoczesnych technologii leczenia. Teraz, na swiecie jest rozpoznanych już kilka tysięcy takich chorób, paradoksalnie są jednymi z najczęściej występujących na świecie! Tylko w Unii Europejskiej choruje na nie 35 mln ludzi. W Polsce ok. 3 miliony osób. Rocznie rozpoznajemy ok. 50 nowych chorób rzadkich. Dziś jest ich już 7-8 tysięcy. Za pięć lat będzie jeszcze więcej – jak podaje Rynek Zdrowia.

Lekarze specjaliści uważają, że za rozpoznaniem chorób nie nadąża wiedza i doświadczenie lekarzy. Dlatego należy edukować lekarzy, a także upowszechniać informacje, gdzie kierować pacjentów z podejrzeniem choroby rzadkiej.

Jednym z takich (prywatnych) ośrodków diagnostyki jest Ośrodek Diagnostyki i Informacji Medycznej utworzone przez prof. Kazmierza Wardyna, gdzie w zespole diagnostycznym przyjmują tacy specjaliści jak: prof. Katarzyna Życińska, dr Tomasz Rusinowicz oraz dr Renata Krupa.