archiwum kategorii: Prywatna opieka medyczna


Darmowa służba zdrowia a prywatna opieka medyczna

Prywatna opieka medyczna oferuje darmowe świadczenia. Jak to możliwe? W tym roku większość kontraktów, które podpisał NFZ, uzyskała prywatna opieka medyczna. Jak NFZ wybiera placówki, z którymi podpisuje kontrakt?

W tym roku publiczne placówki POZ zawarły niecałe 14 proc. wszystkich umów z NFZ. W niektórych regionach były to tylko 2-3 proc. To oznacza, że jeśli placówka, mimo że jest państwowa, czy samorządowa, nie otrzyma refinansowania usług wykonanych za darmo dla swoich pacjentów. Jak można łatwo wywnioskować, zyskała prywatna opieka medyczna.
Najbardziej znaczące zmiany są w podstawowej opiece zdrowotnej. Tu prywatna opieka medyczna zyskała najwięcej. Lekarz pierwszego kontaktu jest teraz dostępny w praktycznie każdej prywatnej przychodni. To zdecydowanie duże ułatwienie dla pacjentów. To czym wyróżnia się prywatna opieka medyczna to to, że przeważnie dostępne jest tam także darmowe laboratorium, na miejscu, jeśli oczywiście badania przepisze lekarz POZ z danej przychodni. To jest przewaga nad państwowymi przychodniami, gdzie rzadko dostępne jest laboratorium i trzeba udać się do innej placówki. Interpretacja wyników badań odbywa się wtedy u lekarza POZ, czyli potrzebna jest jeszcze jedna wizyta. Niestety prywatna opieka medyczna wygląda gorzej, jeśli to, kogo potrzebujemy, to lekarze specjaliści. Tu nie ma już takiego wyboru.
Co bierze pod uwagę NFZ w wyborze placówki? Przede wszystkim to, czy zakład opieki zdrowotnej spełnia wymogi personalne, fachowe i techniczne. Nie ma znaczenia, do kogo należy przychodnia, gabinet, czy szpital. NFZ sprawdza też, czy jednostka ma odpowiedni sprzęt, czy przyjmują tam lekarze specjaliści i jacy. To wszystko zależy oczywiście od rodzaju kontraktu.


Temat miesiąca: Bezpłatna a prywatna opieka medyczna

Bezpłatna , czy

prywatna opieka medyczna

? Komu i kiedy przysługuje bezpłatna opieka zdrowotna finansowana z NFZ? Jak się ubezpieczyć w NFZ? Prywatna opieka medyczna czasami jest nieunikniona.
NFZ pokrywa praktycznie wszystkie metody leczenia, te uznane za konwencjonalne. Opieka medyczna finansowana przez NFZ dostępna jest dla każdego, kto jest ubezpieczony w ZUS. Są to  pracownicy, którzy mają opłacane składki od swojej umowy. Takich składek nie odprowadza się od umowy o dzieło. Opieka medyczna bezpłatna jest jednak dla dzieci do 18 r.ż., chyba że dziecko kontynuuje naukę, wtedy prawo takie jest przedłużone do chwili ukończenia 26 roku życia, nawet, jeśli rodzice nie są ubezpieczeni. Lekarze specjaliści z kontraktem z NFZ przyjmą także bezpłatnie kobiety w ciąży, nawet nieubezpieczone, a także emerytów, rencistów, którzy ubezpieczeni są przez sam ZUS. Opieka medyczna nie jest płatna dla osób niepracujących i nieubezpieczonych, jeśli zostaną podciągnięci pod ubezpieczenie współmałżonka. Tej grupie często opłacana jest

prywatna opieka medyczna

przez współmałżonka, choć oczywiście nie jest to powszechne zjawisko.
Jeśli jesteśmy bezrobotni, możemy zarejestrować się w urzędzie pracy. Wtedy opieka medyczna będzie dla nas bezpłatna. Można też samemu opłacać składki – ale włączenie się do systemu ubezpieczeń kosztuje – musimy wnieść do NFZ opłatę “aktywacyjną”, której wysokość uzależniona jest od czasu, przez który pozostajemy nieubezpieczeni. Mówimy o kwocie rzędu kilkuset złotych.
Także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą odprowadzają do ZUS składkę zdrowotną, dzięki czemu mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej.  Jednak ta grupa akurat najczęściej korzysta z lekarzy specjalistów, tam gdzie skupia się

prywatna opieka medyczna

. Podobnie jest w przypadku ubezpieczonych rolników, którzy odprowadzają składki do KRUS.

Najlepiej byłoby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, ale ta niestety pozostawia wiele do życzenia. Dlatego niejednokrotnie idziemy do prywatnego lekarza, który często otacza nas lepszą opieką, ale musimy za niego zapłacić. Dla wielu Polaków taka prywatna służba zdrowia jest poza zasięgiem finansowym, wielu korzysta z niej tylko dlatego, że abonamenty wykupują firmy dla swoich pracowników.