archiwum miesięczne: Listopad 2014


Znany lekarz z zespołem diagnostów oferuje nową jakość obsługi Pacjentów.

Znany lekarz prof. zw. dr hab. n. med. Kazimierz A. Wardyn wraz z zespołem wybitnych i doświadczonych klinicystów otworzył Ośrodek Diagnostyki i Informacji Medycznej – Noble Medicine w Warszawie

Noble Medicine wyróżnia się spośród innych placówek medycznych wysoką jakością obsługi pacjentów, która przejawia się przede wszystkim w szczególnym zaangażowaniu lekarzy w leczenie pacjenta. Niezależnie od rodzaju schorzenia, z którym zgłasza się pacjent, zawsze traktowany jest z najwyższa uwagą lekarza. Zaangażowanie lekarzy specjalistów z Noble Medicine, to czas, który poświęca się Pacjentowi (konsultacje trwają standardowo godzinę). Szeroko zakrojona i trafna diagnostyka oraz ukierunkowane leczenie w życzliwej atmosferze mają doprowadzić do jak najszybszego wyleczenia pacjenta. W trudnych schorzeniach, nietypowych objawach zwoływane sa konsylia lekarskie najlepszych specjalistów.

Lekarze Noble Medicine to wybitni profesorowie diagności , lekarze wielu specjalizacji wśród, których znajduje się: neurolog, nefrolog, pediatra, okulista, chirurg, otolaryngolog, diabetolog, hepatolog, lekarze chorób wewnętrznych i inni.

Bazując na wzajemnym zaufaniu i wiedzy będą świadczyć opiekę medyczną na najwyższym poziomie, dorównującym zagranicznym placówkom.

Do dyspozycji pacjentów oddane są: trzy gabinety lekarskie, pracownia USG oraz gabinet zabiegowy przy ul. Bagno 2D w Warszawie.

Prof. zw. dr hab. n. med. Kazimierz Wardyn jest doświadczonym specjalistą w zakresie Chorób Wewnętrznych, medycyny rodzinnej oraz nefrologiem. Od wielu lat pracuje jako kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej i Oddziału Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM w Warszawie, ponad to jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej. To autor wielu prac naukowych, prelegent licznych konwentów medycznych. Do szczególnych zainteresowań Prof. Wardyna zalicza się wczesne rozpoznawanie i leczenie pierwotnych układowych chorób naczyń ze szczególnym uwzględnieniem ziarniniaka Wegnera. Od 2014 roku Prezes Zarządu Ośrodka Diagnostyki i Informacji Medycznej – Noble Medicine przy ul. Bagno 2D.


Lekarze specjaliści są bezradni: kolejki coraz dłuższe

Jak donosi raport Barometr WHC Fundacji Watch Health Care średni czas oczekiwania na tzw. “gawarantowane” świadczenia zdrowotne w Polsce wynisi 2, 7 miesiąca.  Zatem chorzy wciąż mają trudności w dostaniu się na diagnostykę swoich dolegliwości, lekarze specjaliści są bezradni. Pacjenci napotykają ograniczenia w dostępie do leczenia właściwie wszystkich specjalizacji: zarówno lekarze specjaliści nerfolodzy, jak i lekarze specjaliści urolodzy a także ortodonci nie mają możliwości zapisywać pacjentów na bieżąco. Opieka medyczna nie wygląda u nas najlepiej.

Najdłuższa kolejka ustawia się obecnie do lekarzy stomatologów (11, 2 miesiąca), która nieoczekiwanie wyprzedziła ortopedię i traumatologię narządu ruchu, do których do tej pory ustawiały się najdłuższe kolejki w placówkach medycznych. Na tak długi czas oczekiwania wpłynęły kolejki do ortodontów (15,5 miesiąca!), którzy oferują 8-latkom leczenie wad zgryzu ruchomymi aparatami ortodontycznymi. Lekarze specjaliści ortopedzi oraz traumatolodzy narządu ruchu zauważają, że wydłużenie kolejki przed ich gabinetami spowodowane jest długimi ogonkami na zabiegiendoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Lekarze specjaliści ortodonci  odnotowują o 4 miesiące dłuższe kolejki w oczekiwaniu na diagnostykę swoich pacjentów w porównaniu z poprzdnim okresem badawczym.

Do najgorzej dostępnych specjalistów zaliczyć można angiologów oraz endokrynologów, do których trzeba czekać odpowiednio 7,7 i 6,5 mies.

Specjalistami, do których dostęp jest znacznie ograniczony (czas oczekiwania powyżej 3 mies.) są również:

 • alergolodzy,
 • hematolodzy,
 • hepatolodzy,
 • kardiolodzy,
 • kardiolodzy dziecięcy,
 • neurochirurdzy.

Specjaliści, do których czas oczekiwania jest najkrótszy (poniżej dwóch tygodni), to:

 • chirurdzy,
 • dermatolodzy,
 • neonatolodzy,
 • onkolodzy.

W otolaryngologi również wydłużył się czas oczekiwania na realizację świadczeń, wynosi on obecnie 5,2 miesiąca, podczas gdy na początku roku wynosił on 4 miesiące, ale i tak tendencja jest malejąca porównując analogiczny okres w zeszłym roku.

Natomiast lekarze specjaliści neonatologii mogą zapisac pacjentów z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Raport Barometr WHC dostarcza pozytywnych informacji dla pacjentów psychiatrii, urologii, czy  neurologii, gdzie lekarze specjaliści mogą  dużo szybciej zapisać swoich pacjentów na wizytę. Lekarze specjaliści psychiatrii – z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, lekarze specjaliści urologii i neurologii – 1,5 miesiąca. Największy wpływ na skrócenie czasu oczekiwania w neurologii miało zwiększenie dostępności do badania bezdechu śródsennego u 45-letniego mężczyzny. W obrębie tego świadczenia odnotowano 4,5 mies. skrócenie kolejki w porównaniu do początku roku.

Dobre wiadomości dotyczą pacjentów takich specjalizacji, jak:

 • alergologia,
 • chirurgia dziecięca,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • chirurgia plastyczna,
 • chirurgia szczękowo-twarzowa,
 • choroby zakaźne,
 • diabetologia,
 • endokrynologia,
 • gastroenterologia,
 • ginekologia onkologiczna,
 • medycyna paliatywna,
 • nefrologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia,
 • otolaryngologia dziecięca,
 • położnictwo i ginekologia,
 • radioterapia onkologiczna,
 • reumatologia,
 • urologia dziecięca.

W wyżej wymienionych spacjalizacjach  czas oczekiwania na wizytę, diagnostyke i leczenie nie zmienił się w porówaniu do poprzedniego okresu badawczego. Za brak zmian uznano zmianę na poziomie ±0,3 miesiąca.

Dane na podstawie czerwca i lipca b.r.